การบริจาคเงิน

ชื่อธนาคาร Bank ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขามาบตาพุด
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี Account Name456-2-72691-1
หมายเลขบัญชี Account Numberสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราไทย
เบอร์ติดต่อ Contact Number0804242299