บริจาค ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง

ชื่อธนาคาร Bank ธนาคารกสิกรไทย Kasikornbank
ชื่อบัญชี Account Nameชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง
หมายเลขบัญชี Account Number951-1-01593-3
บริจาคให้กับ ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง

คุณสามารถบริจาคเงิน พร้อมส่งสลิปที่ LINE Official Account

ชมรมจะส่งใบเสร็จคืนทาง LINE Official Account

ชำระค่าลงทะเบียนของสมาชิก Member

ค่าลงทะเบียนสมาชิก 1 บาท คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ธนชาต ของเรา และส่งสลิปการโอนเงินมาที่ LINE Official Account เจ้าหน้าที่ของเราจะยืนยันการชำระเงินและแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด

ชำระค่าลงทะเบียนของสมาชิก Shareholder

ค่าลงทะเบียนสมาชิก 400.00 บาทต่อปี คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ธนชาต ของเรา และส่งสลิปการโอนเงินมาที่ LINE Official Account เจ้าหน้าที่ของเราจะยืนยันการชำระเงินและแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด

ชำระค่าลงทะเบียนของสมาชิก Partner

ค่าลงทะเบียนสมาชิก 1,400.00 บาท คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ธนชาต ของเรา และส่งสลิปการโอนเงินมาที่ LINE Official Account เจ้าหน้าที่ของเราจะยืนยันการชำระเงินและแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด

ชำระ กองบุญวันละบาททวีคูณ

สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมกองบุญวันละบาท เงินออมของคุณจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นเงินออมพร้อมดอกเบี้ยกับ การออมแห่งชาติรัฐบาล (กอช.) คุณออมรัฐช่วยออมคุณรับบำนาญ