สนับสนุนชมรม

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนงานของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยได้โดย

food people table blurred

บริจาคสิ่งของ

บริจาคสิ่งของ โดยทางชมรมจะนำสิ่งของที่ท่านบริจาคนั้นให้เหล่าจิตอาสานำไปช่วยเหลือสังคมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น หรือ นำสิ่งของเหล่านั้นมาจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้มาสนับสนุนงานและกิจกรรมต่างๆของชมรมฯต่อไป

anonymous woman showing small heart

บริจาคเวลา

บริจาคเวลา ท่านสามารถบริจาคเวลาของท่านโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆของทางชมรมฯ เวลาที่ท่านบริจาคมานั้น ทางชมรมฯจะนำไปบันทึกไว้ในธนาคารความดี โดยท่านสามารถนำเวลาที่ท่านมีมาแลกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าของชมรมฯได้อีกด้วย

faceless doctor with chocolate coins in hands

บริจาคเงิน

บริจาคเงิน ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของชมรมจิตอาสาฯ ได้โดยติดต่อชมรมโดยตรงที่ 080-910-9423,
091 783 3452, 081 344 4903 หรือ โอนเงินเข้าบัญชีชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยจังหวัดระยอง ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 951-1-01593-3 หรือ คลิกที่ปุ่มบริจาคข้างล่าง

โดยท่านสามารถนำใบเสร็จของชมรมไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย