นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

Retrieved from https://www.thansettakij.com/business/trade-agriculture/557002

“นายกรัฐมนตรี” เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023” พร้อมรับปาก ผลักดันพืชยางพาราเป็นเป้าหมายคลัสเตอร์ที่ 6 ในแผนฯ EEC พร้อมชูเป็นพืชวาระแห่งชาติ ชาวระยอง ต้อนรับและให้กำลังใจคึกคัก บรรยากาศชื่นมื่น

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (22 ก.พ.66) เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

งานดังกล่าวมีสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 ก.พ. 2566 เพื่อผลักดันพืชยางพาราให้เป็นเป้าหมายคลัสเตอร์ที่ 6 ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2566 – 2570  ปี พ.ศ. 2566

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้น ด้านการสร้างความร่วมมือของประเทศผู้ผลิตยางพารา ทั้งเกษตรกรสวนยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ โดยเน้นความต้องการของผู้บริโภค การประยุกต์ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดสินค้าเกษตร ให้เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกร ภายใต้การขับเคลื่อน “โครงการเกษตรปลอดภัยครัวไทยสู่ครัวโลก” และ “ระบบเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อแก้ปัญหาภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ยั่งยืน
 

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

ภายในงานมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอำนวย ปะติเส นายกสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”


ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานรับมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ลูกหลานชาวสวนยางจังหวัดระยอง จำนวน 7 ทุน จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ่อ

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการต่าง ๆ จัดขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับยางพาราและภาคเกษตรของไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้นเท่าเทียมกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ในการดูแลพืชเกษตรสำคัญของประเทศ 6 ชนิด ผ่านการประกันราคาพืชเกษตรดังกล่าว รวมถึงการดูแลพืชยางพาราและราคายางพาราในประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราและส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่กำหนดราคาในตลาดโลกไม่ได้

ดังนั้นต้องหาแนวทางในการที่ต้องมีการรวมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยาง เพื่อให้ได้ราคายางในราคาที่เป็นธรรมกับการประกอบการของเกษตรกร ขณะเดียวกันก็หาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต มีการพัฒนาแปรรูปยางพาราที่สอดคล้องกับความต้องการ ตลาดและผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อให้ขายได้ในราคาที่เหมาะสม

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกคนทำเกษตรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดนลดใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน รวมถึงต้องปลูกพืชในพื้นที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศ เพราะจะมีการตรวจสอบย้อนกลับทุกสิ่งที่มาของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งปรับตัวและพัฒนายางให้มีคุณภาพทันกับการเปลี่ยนแปลง รับความต้องการของโลก

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

โดยเฉพาะการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสากล สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราด้านสุขภาพ ต้องทำให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ 

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเร่งขับเคลื่อนให้ GDP ของประเทศเติบโตขึ้น โดยเร่งพัฒนาประเทศ เพิ่มผลผลิตและรายได้ของประชาชน ควบคู่กับหารายได้จากต่างประเทศเข้าประเทศด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม GDP อีกทางหนึ่ง รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC ซึ่งขณะนี้ก็มีความก้าวหน้าโดยลำดับ และเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น FTA รวมทั้งประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

  นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมความร่วมมือร่วมใจในการผนึกกำลังของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอบคุณชาว EEC ทุกคน ข้าราชการ ผู้ประกอบการและนักลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น พร้อมอวยพรให้งานนี้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรยุคใหม่ของไทยให้เจริญก้าวหน้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ทุกคนสืบไปนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023”

  ด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 รวมทั้งได้เห็นความสำคัญพืชเศรษฐกิจยางพาราของประเทศไทยและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การรวบรวม ไปจนถึงการขายที่ใช้การตลาดนำการผลิต