ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขอขอบคุณที่ตัดสินใจเข้าร่วมก่บวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยชนของเรา โปรดทำตามขั้นตอนนี้และจัดเตรียมสแกนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ

ขั้นแรก

[กดเพื่อชำระค่าสมาชิก] เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย

หรือคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อไปที่ LINE SHOP ในหน้าชำระเงิน

ขั้นตอนที่สอง

เลือกรายการตามภาพ กดปุ่ม [ ซื้อเลย ] ปันสุข และซื้อกินซื้อใช้รับปันผล รายปี 200 บาท
แล้วกดปุ่ม [ สั่งซื้อสินค้า ] (ชำระการสมัครสมาชิก) เพื่อให้เข้าสู่ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สาม

เลือกรายการตามภาพ และส่งหลักฐานการโอนเงินของคุณ
กดปุ่ม [ แจ้งชำระเงิน ] เพื่อให้เข้าสู่ในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สี่

วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ยืนยันการชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

ขั้นตอนที่ห้า

เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยแกนหรือถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ เป็นเอกสารการสมัครของคุณ

คุณจะได้รับแจ้งจากวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ว่าการสมัครของคุณเรียบร้อย

กรุณาแตะปุ่มด้านบนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครทันที

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและเลือกเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย