พระราชทานเงินสร้างห้องความดันลบ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ในเบื้องต้นจำนวน 164,820,439 บาท
เพื่อจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU แก่โรงพยาบาล 19 แห่ง ประกอบด้วย

ห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) จำนวน 9 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 • สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลราชบุรี
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU จำนวน 10 โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 16 ห้อง
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 ห้อง
 • โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 8 ห้อง
 • โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 13 ห้อง
 • โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 12 ห้อง
 • โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 8 ห้อง
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ห้อง
 • โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 10 ห้อง
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 ห้อง
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 50 ห้อง