ห้องความดันลบ

คุณขุนศึก ชูดำ วิศวกรอาวุโส บริษัทไออาร์พีซี จำกัด หนึ่งในสมาชิกจิตอาสาของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ได้อาสาทางบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่พร้อมทีมซ่อมบำรุง เพื่อช่วยซ่อมแซมห้องความดันลบที่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้สามารถใช้รองรับผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด