แรงบันดาลใจ

💗 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และสมาชิกชมรมจิตอาสา ส่งบทความสั้นๆหรือคลิปวิดีโอ ในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจ”

เพื่อให้ชมรมได้ใช้ในการเผยแพร่ ส่งต่อแรงบันดาลใจของท่านให้กับผู้อื่นในสังคม เพื่อช่วยสร้างกำลังใจและส่งต่อพลังบวกให้กับทุกๆคนในสังคม

โดยท่านสามารถส่งข้อเขียนสั้นๆ, บทความหรือวิดีโอของท่านมาได้ทาง ไลน์ออฟฟิเชียลของชมรมที่ https://lin.ee/Y7o1gpr หรือ เฟซบุ๊คชมรมที่ https://facebook.com/samasaiVolunteer

และเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับทุกท่านที่ร่วมส่งข้อเขียนบทความ หรือวิดีโอ เข้ามา ทุกท่านจะได้รับเวลาจิตอาสาเพื่อเพิ่มลงในธนาคารเวลาของท่านจำนวน 1 ชม. โดยทางชมรมจะนำไปลงบันทึกให้ในธนาคารความดีของท่านเป็นลำดับต่อไป

#ราชประชาสมาสัย #ส่งต่อพลังบวก #แบ่งปันสร้างสุข
#จิตอาสาอยู่ที่ไหนก็เป็นได้ #สืบสานรักษาต่อยอด #ระเบิดจากข้างใน #สืบสานพระราชปณิธาน #ศาสตร์พระราชา #สานต่อที่พ่อทํา #ทีมประชาสัมพันธ์