คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ยางไทย นำลูกหลานชาวสวนยางที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน