รายการเสวนาภาษาเกษตร | สนทนาปัญหายางพารากับ ดร.อุทัย | MVTV Thailand