รายการเสวนาภาษาเกษตร | แนวทางยางพาราหลังเลือกตั้ง ดร.อุทัย EP.2 | MVTV Thailand