รายการเสวนาภาษาเกษตร | แนวทางยางพาราหลังเลือกตั้ง ดร.อุทัย | MVTV Thailand