รายการเสวนาภาษาเกษตร | แนวทางยางพาราหลังเลือกตั้ง ดร.อุทัย EP.3 | MVTV Thailand