จิตอาสานักแปล [Ongoing]

รับสมัครจิตอาสาช่วยงานชมรมในการแปลภาษาจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ ตามที่ท่านถนัด