หายใจเป็น ส่งเสริมสุขภาพ [วันพุธที่ 1 กันยายน 2564]

ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ร่วมกับรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และและเครือข่ายครูพอกบุญ จัดให้มีการอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

วัน/เวลา: วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น
สถานที่: ออนไลน์ผ่านระบบซูม Zoom จากคอมพิวเตอร์หรือมือถือของท่าน
รายละเอียด: กดเข้าระบบซูมที่ https://zoom.us/j/98670500279?pwd=STFVSk93ckZzT0dtZnZsODBuWVRGQT09 หลังจากนั้นใส่หมายเลขประชุม Meeting ID: 986 7050 0279 และรหัสประชุม Passcode: 818397

หัวข้อการอบรม: ฝึกปฏิบัติสมาธิบำบัดSKT เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและไวรัสโควิด-19 โดยวิทยากร รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และเครือข่ายครูพอกบุญ

ทีมครูพอกบุญ ในโครงการ  SKT GOAL ถวายความรู้เป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงร.๙ เป็นวิทยาทานแด่พระคิลานุปัฏฐาก 30 รูป 15 วัด จาก จ. ตรัง และประชาชนทั่วไป (ผ่าน program zoom จากสธ.) โดยมีวิทยากรผู้ฝึกอบรมดังนี้

  • รศ. ดร. นัจพินิจ คชภักดี อดีต ผอ.ศูนย์วิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม. มหิดล
  • รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
  • ผศ.ดร. ทิพมาส ชิณวงศ์  ม. สงขลา
  • พระครูภาวนา ปัญญาคุณ เจ้าคณะอำเภอธรรมยุติ แพร่ เจ้าอาวาสวัดป่าเวียงทอง ประธานศูนย์สมาธิบำบัด จิตประสานกาย SKT แพร่