Categories
News

คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566 โดยนายอรุณ วิชกิจ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดประชุม

เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก และครอบครัว ต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่ายสานรักครอบครัวเมื่อวันที่ 23 ถึง 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างขวัญกำลังใจในการวางแผนอนาคตเรื่องการศึกษาและการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย การประกอบอาชีพ เพื่อตนเองและครอบครัว และเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนให้ทันความต้องการซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการนอกจากการสนับสนุนทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการจัดประชุม

Categories
News

”โครงการเครือข่ายสานฝันเด็ก และเยาวชน” จังหวัดระยอง

”โครงการเครือข่ายสานฝันเด็ก และเยาวชน” จังหวัดระยอง


โครงการฯ นำล่องที่เริ่มที่จังหวัดระยอง เป็นครั้งแรกและเป็นที่แรก ก่อนจะเริ่มในที่ต่อไป ภายใต้ความรับผิดชอบของ
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

สนับสนุนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายฯ จากส่วนกลางประกอบด้วย

  • ๑. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  • ๒. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติ
  • ๓. จิตอาสาช่วยงานส่วนบุคคล

สนับสนุนโครงการเครือข่ายฯในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย

  • ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ๒. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
  • ๓. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ระยอง
  • ๔. ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง
  • ๕. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
  • ๖. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ระยอง
  • ๗. ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง

ท่านประธานมูลนิธิฯ ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดวันประชุมผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อทำความรู้จัก และแนะนำตัว นำเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสอดคล้องในการดำเนินงานร่วมกัน

วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น

สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน อบจ. สนับสนุนโดย อบจ.

Categories
News

การปลูกพืชแซมยาง

พบกับคุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในรายการยางทันข่าว

Categories
News

วันดินโลก

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : ส่งใบสมัครร่วมในโครงการ “Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity” เพื่อรับรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award (WSDA) และเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท ($US 15,000)

Categories
News

ห้องความดันลบ

คุณขุนศึก ชูดำ วิศวกรอาวุโส บริษัทไออาร์พีซี จำกัด หนึ่งในสมาชิกจิตอาสาของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ได้อาสาทางบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่พร้อมทีมซ่อมบำรุง เพื่อช่วยซ่อมแซมห้องความดันลบที่โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้สามารถใช้รองรับผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด

Categories
News

พระราชทานเงินสร้างห้องความดันลบ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ในเบื้องต้นจำนวน 164,820,439 บาท
เพื่อจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU แก่โรงพยาบาล 19 แห่ง ประกอบด้วย