การปลูกพืชแซมยาง

พบกับคุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในรายการยางทันข่าว

เทคนิคการปลูกพืชแซมยางให้เป็นอาชีพเสริม ตอนที่ 1

โควิด-19 ทำให้ยางพารามีผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำลง เกษตรกรจึงหันพึ่งตนเองทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อความอยู่รอด โปรดตามดูยางทันข่าว

เทคนิคการปลูกพืชแซมยางให้เป็นอาชีพเสริมตอนที่ 2

การใช้จุลินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีและสมุนไพรในการฆ่าแมลงเป็นการนำภูมิปัญญาย้อนยุคมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พิชิตสารเคมี ผู้ใม่มีเงินซื้อปุ๋ยโปรดฟังยางทันข่าวจะตอบโจทย์

เทคนิคการปลูกพืชแซมยางให้เป็นอาชีพเสริมตอนที่ 3

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งตนเองในยุคเศรษฐกิจกำลังจะล่มสลายโดยการลดต้นทุนการผลิตจากจุลินทรีแทนปุ๋ยเคมี ติดตามยางทันข่าว