Categories
FRPAT สยท-news

คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ยางไทย นำลูกหลานชาวสวนยางที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

Categories
FRPAT สยท-news

สวนยาง 21 ล้านไร่ ช็อก! “ปลูกขั้นตํ่า 80 ต้น/ไร่” ต้องเสียภาษีที่ดิน

ช็อก “กรมปกครองส่วนท้องถิ่น” ยันปลูกยางขั้นตํ่า 80 ต้นต่อไร่ ต้องเสียภาษีที่ดิน กระทบเกษตรกรจ่ายภาษีบาน ระบุสวนยาง 21 ล้านไร่ยังไม่รู้เรื่อง สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางฯ เตรียมยื่นเรื่องศาลปกครองกลาง เปิดไต่สวนฉุกเฉิน ระบุขัด พ.ร.บ.การยางฯ หวั่นเติมเชื้อไฟราคายางตกตํ่า

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | ยุทธศาสตร์การบริหารด้านผู้นำยางพาราแห่งประเทศไทย | MVTV Thailand

Categories
สยท-news

นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตรในเขต EEC เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปให้ได้คุณภาพ


นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงการด้านการตลาดทั้งด้านยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และทุเรียน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตาม 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย ผลไม้ ประมง พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ พืชสมุนไพร เกษตรมูลค่าสูง และคลัสเตอร์ที่ 6 ยางพารา ล่าสุด ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ได้เสนอโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการอิ่มท้องสมองดี (อาหารกลางวันเด็ก)โครงการเกษตรปลอดภัยครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน(CSR) คาร์บอนเครดิตในสวนยาง การจัดงานมหกรรมยางพาราไทย-จีน ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง และเชิญร่วมศึกษาดูงานด้านยางพารา ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม การเข้าพบครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดในการพัฒนาสินค้าเกษตร การแปรรูปให้ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานตามกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ

CR: กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย/ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รายงาน

Retrieved from https://arunnewsalannews.blogspot.com/2023/07/eec.html?m=1

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | การรักษาเสถียรภาพยางพารา | MVTV Thailand

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | ค่าแรง 450 กระทบกับภาคเกษตรอย่างไร? | MVTV Thailand

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | 01.06.66 | MVTV Thailand

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | 24.05.66 | MVTV Thailand

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | แนวทางยางพาราหลังเลือกตั้ง ดร.อุทัย EP.3 | MVTV Thailand

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | แนวทางยางพาราหลังเลือกตั้ง ดร.อุทัย EP.2 | MVTV Thailand