Categories
Volunteer Opportunities

แรงบันดาลใจ

💗 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และสมาชิกชมรมจิตอาสา ส่งบทความสั้นๆหรือคลิปวิดีโอ ในหัวข้อเรื่อง “แรงบันดาลใจ”

Categories
Volunteer Opportunities

ส่งต่อความหวัง หลังวันหวยออก

ฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลมีค่า ช่วยต่อชีวิตให้คนพิการ

ส่งต่อความหวัง หลังวันหวยออก

DETAILS:

ฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลมีค่า ช่วยต่อชีวิตให้คนพิการ

ร่วมบริจาคลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ของท่าน ให้กับชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยเพื่อนำไปมอบให้คนพิการสำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป

บริจาคได้ที่ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย: 137/8-9 (คอนโดศรีเมือง) ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

หรือโทรติดต่อได้ที่ 080-910-9423 หรือติอต่อชมรมทางไลน์ หรือทางเฟซบุ๊ค

All spots have been filled.

ฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
Available Spots

Categories
Past Volunteer Opportunities

หายใจเป็น ส่งเสริมสุขภาพ [วันพุธที่ 1 กันยายน 2564]

ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ร่วมกับรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และและเครือข่ายครูพอกบุญ จัดให้มีการอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Categories
Volunteer Opportunities

จิตอาสานักแปล [Ongoing]

รับสมัครจิตอาสาช่วยงานชมรมในการแปลภาษาจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ ตามที่ท่านถนัด

Categories
Volunteer Opportunities

บริการตัดผมฟรี

รับสมัครจิตอาสา เข้าร่วม”โครงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน” ของที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง โดยจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการตัดผม และนำความรู้ที่ได้ไปให้บริการตัดผมแก่ประชาชนทั่วไป